Strategický rámec MAP II

Na zasedání Řídicího výboru 25. 1. 2022 došlo k schválení deváté aktualizace Strategického rámce do roku 2023 pro ORP Chrudim.

9 aktualizovaný strategický rámec MAP v ORP Chrudim

Analytická část SR MAP v ORP Chrudim

Pro přehlednější vyhledávání jsou investiční záměry schválené v rámci Strategického rámce MAP II v ORP Chrudim uvedeny také v tomto souboru. Na jednotlivých listech souboru je možné získat přehled o investičních záměrech původních, schválených v rámci MAP II v ORP Chrudim pro programové období 2014-2020 a pro programové období 2021-2027.

Investiční záměry MAPII – 9. aktualizace

Předchozí verze Strategického rámce MAP k nahlédnutí na adrese:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Akční plány (MAP/KAP) (mmr.cz)