Koordinovaná závazná stanoviska

V souvislosti s nabytím plné účinnosti a použitelnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů („nový stavební zákon“) je ode dne 1. 7. 2024 Odbor kanceláře tajemníka na úseku Kanceláře starosty odborem zajišťujícím vydávání koordinovaných závazných stanovisek za Městský úřad Chrudim.

Koordinované závazné stanovisko bude vydáno namísto jednotlivých závazných stanovisek Odboru dopravy, Odboru životního prostředí a Odboru stavebního na úseku památkové péče.

Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí dle § 37 odst. 2 správního řádu dokumentaci, identifikační údaje o záměru a popřípadě další náležitosti podle jiných právních předpisů. Vzor žádosti ke stažení zde.

Prosíme žadatele, aby žádosti o závazná stanoviska adresovali Odboru kanceláře tajemníka, který zajistí koordinaci mezi dotčenými orgány.

Ve věci koordinovaných závazných stanovisek nabízíme předběžné konzultace, které lze domluvit na tel. č. 469 657 712 – Bc. Lenka Pudilová.

Vytvořeno / změněno: 4. 7. 2024 / 4. 7. 2024