Místní energetická koncepce 2023-2033

Místní energetickou koncepci 2023 – 2033 schválilo Zastupitelstvo města Chrudim dne 25. 3. 2024 usnesením č. Z/22/2024.

Město Chrudim se nezastavuje v hledání příležitostí k energetickým úsporám, proto využilo možnost získání dotace na zpracování místní energetické koncepce v rámci Výzvy č. EFEKT 3/2023 Programu EFEKT III, Ministerstva průmyslu a obchodu.

Místní energetická koncepce by se měla stát nezbytnou přílohou případné žádosti o dotaci na vytvoření energetického společenství, ale hlavně závazným dokumentem, který bude pro vedení města dalším z nástrojů jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané, jak postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby, jak využít energii z místních zdrojů a řešit strategické investiční akce z hlediska energetického managementu.