Projekt Zdravé město a místní Agenda 21

Působnost

 • plní funkci koordinátora strategického plánování
 • zajišťuje komunikaci mezi osobami zapojenými do Projektu Zdravé město a neziskového sektoru s představiteli města a městského úřadu, zajišťuje prezentaci konkrétních výstupů z jednotlivých setkání
 • koordinuje úkoly vyplývající z mezinárodního Projektu Zdravé město, zastřešeného na národní úrovni Ministerstvem zdravotnictví ČR a úkoly spojené s přípravou a realizací místní Agendy 21, která je na národní úrovni zastřešena Ministerstvem životního prostředí ČR
 • prostřednictvím Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 zajišťuje implementaci konceptů EU v oblasti podpory zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života; koordinuje vzdělávání a osvětu o těchto konceptech ve vztahu k zaměstnancům úřadu, veřejnosti a organizacím ve městě
 • připlnění pracovních úkolů přímo komunikuje s politikem zodpovědným za Projekt Zdravé město a místní Agendy 21, s dalšími členy vedení města a s tajemníkem MěÚ
 • je kontaktní osobou proregionální, celostátní i mezinárodní vazby města v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, koordinuje úkoly vyplývající z členství města v Národní síti Zdravých měst ČR (NSZM ČR), je kontaktním pracovníkem města vůči NSZM ČR; ú častní se odborných a vzdělávacích akcí NSZM ČR
 • v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 úzce spolupracuje s odbory MěÚ, komisemi rady města a výbory zastupitelstva města; pro řešení odborných úkolů zajišťuje spolupráci s odbornými partnery na místní, celostátní i mezinárodní úrovni
 • zpracovává koncepci a plány realizace Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 ve městě, do spolupráce aktivně zapojuje obce v rámci Mikroregionu Chrudimsko, spolupracuje s Krajským úřadem Pardubického kraje
 • zodpovídá za proces komunitního strategického plánování ve městě (Plán zdraví a kvality života dle metodiky NSZM ČR); ve spolupráci s komisí Zdravého města a s veřejností provádí pravidelné vyhodnocení a aktualizace Plánuzdraví a kvality života
 • v rámci komunitního strategického plánování spolupracuje s organizacemi ve městě
 • v rámci místní Agendy 21 koordinuje s odbory MěÚ zapojení veřejnosti do strategických i dílčích plánovacích procesů ve městě a zjišťování názorů obyvatel, poskytuje informační a metodickou podporu organizacím ve městě, které zajišťují aktivity pro rozvoj komunity, pro podporu zdraví a kvality života
 • monitoruje možnosti dotací, grantů a příspěvků ze Zdravých měst pro aktivity ve městě
 • podílí se na přípravě a administraci grantového systému Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
 • monitoruje informace o úspěšných aktivitách a inovacích ve městech, obcích a regionech v rámci NSZM ČR
 • zajišťuje propagaci místních výsledků Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 na místní, regionální i celostátní úrovni
 • koordinuje přípravu a zajišťuje propagaci významných místních komunitních akcí ve spolupráci s NSZM ČR
 • připravuje podkladové materiály pro schůze rady města a zasedání zastupitelstva města, které se týkají Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
 • plní funkci tajemníka komise Zdravého města
Šárka Trunečková, DiS.

Šárka Trunečková, DiS.

Projekt Zdravé město a MA21

referent

Zdravé město a MA 21


469 657 100 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 216

Patro: 2

Budova: Resselovo náměstí 77

Soňa Poláková

Projekt Zdravé město a MA21

referent

Zdravé město a MA 21


469 657 101 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 216

Patro: 2

Budova: Resselovo náměstí 77

Iva Roušarová

Projekt Zdravé město a MA21

referent

MAP III v ORP Chrudim


469 657 209 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 334

Patro: 3

Budova: Resselovo náměstí 77

Kde nás najdete

Adresa: Resselovo náměstí 77 , patro 2