Oddělení dokladů a evidence obyvatel

Zprávy z oddělení

  • komplexně vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel v rozsahu úřadu obce s rozšířenou působností a města Chrudim
  • komplexně vykonává státní správu na úseku občanských průkazů v rozsahu úřadu obce s rozšířenou působností
  • komplexně vykonává státní správu na úseku cestovních dokladů v rozsahu úřadu obce s rozšířenou působností
  • podílí se na organizačně technickém zabezpečení voleb a sčítacích akcí v rámci města ChrudimZaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

Doklady

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

společný kontakt pro

občanské průkazy, cestovní doklady


469 657 222 zobrazit e-mail

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Mgr. Milan Línek

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

referent

občanské průkazy, cestovní doklady


469 657 230 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 105

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Miluše Němcová

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

referentka

evidence obyvatel


469 657 202 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 104

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Mgr. Vendula Procházková

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

referentka

občanské průkazy, cestovní doklady


469 657 230 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 105

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Věra Šárová

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

referentka

občanské průkazy, cestovní doklady


469 657 230 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 105

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Bc. Dagmar Šedová, DiS.

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

referentka

evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady


469 657 223 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 100

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Hana Šindelářová

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

referentka

občanské průkazy, cestovní doklady


469 657 231 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 105

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Iva Wurstová

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

referentka

občanské průkazy, cestovní doklady


469 657 232 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 105

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro Přízemí