Odbor správní

Zprávy z odboru

Oddělení

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

 • Občanské průkazy
 • Cestovní pasy
 • Evidence obyvatel – trvalé pobyty, seznamy voličů, voličské průkazy
 • atd.
Více z oddělení

Úsek matrik

 • Vystavení rodných, úmrtních a oddacích listů a jejich duplikátů
 • Svatební obřady, osvědčení pro církevní svatby, doklady pro svatby v cizině
 • Vyhledávání a výpisy z matričních knih
 • Změna jména, příjmení, volba druhého jména
 • Uznání otcovství k narozeným i nenarozeným dětem
 • Zprostředkování zápisu do zvláštní matriky = narození, úmrtí a svatby občana ČR v cizině pro zpracování českou matrikou
 • Komise pro občanské záležitosti – vítání občánků, výroční svatby, blahopřání jubilantům aj.
 • atd.
Více z úseku

Úsek vnitřních věcí

 • Komise pro projednávání přestupků – přestupky proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku
 • Další přestupky projednávané úřadem
 • Volby, referenda
 • Spisová služba
 • Veřejné sbírky
 • Oznámení o konání shromáždění
 • atd.
Více z úseku