Úsek matrik

  • zajišťuje agendu rodných čísel
  • komplexně vykonává matriční agendu v rozsahu úřadu pověřeného vedením matrik a úřadu obce s rozšířenou působností
  • je informačním místem v otázkách státního občanství
  • vykonává státní správu na úseku vidimace a legalizace v rozsahu stanoveném úřadu obce s rozšířenou působností
  • vykonává agendu vidimace a legalizace a je metodickým místem pro provádění agendy vidimace a legalizace pro ostatní pracovníky úřadu a pro obce správního obvodu úřadu obce s rozšířenou působností
  • odborně, organizačně a technicky zajišťuje činnosti Komise pro občanské záležitosti
    Zaměstnanci úseku vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu. 

Matrika

Úsek matrik

společný kontakt pro matriku


469 657 210, 469 657 211, 469 657 212 zobrazit e-mail

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Ing. Hana Květenská

Úsek matrik

vedoucí úseku matrik

matrikářka


469 657 210 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 336

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Renata Toufarová

Úsek matrik

referentka

matrikářka, tajemnice Komise pro občanské záležitosti


469 657 211 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 336

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Monika Tvarohová, DiS.

Úsek matrik

matrikářka


469 657 212 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 336

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 2