Oddělení regionálního rozvoje

Působnost

 • připravuje, koordinuje a realizuje strategické dokumenty města, koordinuje činnosti jednotlivých odborů na úseku strategického plánování a spolupracuje s výbory a komisemi dotčenými strategickým plánováním
 • zajišťuje přípravu a tvorbu koncepcí regionálního rozvoje, regionální politiky, koordinaci rozvoje území, spolupráci se sousedními regiony v koncepční a plánovací činnosti v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje
 • aktivně se účastní procesů strategického a prostorového plánování na úrovni území mikroregionu, Pardubického kraje i Hradecko – pardubické aglomerace
 • přípravu žádostí o dotace a následnou administraci dotovaných projektů v realizaci a udržitelnosti v jednotlivých programech státní podpory, realizovaných prostřednictvím operačních programů EU, státního rozpočtu a státních fondů a rozpočtu Pardubického kraje
 • plní další úkoly spojené s rozvojem regionu a Pardubického kraje dle požadavků města, kraje i ústředních orgánů státní správy
 • sleduje disparity na území regionu, přijímá opatření z takto zjištěných skutečností, úzce spolupracuje s orgány místních samospráv
 • v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů vede evidenci válečných hrobů ve správním obvodu města Chrudim jako obce s rozšířenou působností

Na území města Chrudim dále:

 • plní funkci koordinátora rozvojových programů a přípravy podnikatelských záměrů
 • poskytuje informace o volných plochách pro podnikání ve vlastnictví města Chrudim
 • eviduje plochy pro rozvoj podnikání
 • spolupracuje s veřejností při plánování záměrů města
 • připravuje projekty k financování z Fondu obnovy majetku
 • zajišťuje agendu energetického managementu
 • zajišťuje přípravu žádostí o dotace a následnou administraci dotovaných projektů
 • zajišťuje sociální pohřby
 • zajišťuje agendu nalezených a opuštěných zvířat
 • vede evidenci válečných hrobů
 • řeší deratizaci města
 • řeší agendu blokového čištění města, vraky a vozidla s prošlou technickou kontrolou
 • spravuje a rozvíjí městský informační systém včetně značení prostranství, ulic a náměstí

Jana Harvánková, DiS.

Oddělení regionálního rozvoje

vedoucí oddělení

regionální rozvoj, dotace


469 657 471 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 403

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

David Chudomský, dipl. ekonom

Oddělení regionálního rozvoje

referent

regionální rozvoj, průmyslová zóna, dotace


469 657 479 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 407

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ing. Pavla Kubátová, Ph. D.

Oddělení regionálního rozvoje

referent

regionální rozvoj, dotace


469 657 472 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 403

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Bc. Ivana Nováková

Oddělení regionálního rozvoje

referent

sociální pohřby, válečné hroby, odtahy aut


469 657 451 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 403

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Bc. Zdeněk Pavlík

Oddělení regionálního rozvoje

referent

energetický manažer


469 657 146 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 335

Patro: 3

Budova: Resselovo náměstí 77

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 3