Termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad

poplatek

Vážení občané, dovolujeme si upozornit na druhý termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad za rok 2023, kterým je 30. 9. 2023.

Poplatková povinnost činí za fyzickou osobu přihlášenou k trvalému pobytu ve městě a pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, částku 1000 Kč za kalendářní rok. Poplatek bylo možné zaplatit v celé výši, nebo ve dvou splátkách, a to: 500 Kč k 31. 5. a 500 Kč k 30. 9.

Poplatek je možné uhradit:

  • na bankovní účet č. 19-22021531/0100 – uveďte prosím variabilní symbol, který naleznete na složence,
  • složenkou, doručenou na adresu trvalého pobytu, popř. jinou adresu uvedenou občanem jako doručovací,
  • hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Chrudim (přízemí – dveře č. 106 a č. 108).

V případě dotazů, prosím, kontaktujte oddělení daní a poplatků.

Pokud navštívíte oddělení daní a poplatků osobně, vezměte si s sebou platný občanský průkaz případně cestovní pas.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 14. 7. 2023 / 14. 7. 2023