Zápisy z jednání komisí v roce 2024

Komise bytová a pro řešení problematiky nebytových prostor

Kulturní komise

Komise pro rozvoj sportu

Komise pro sportovní dotace a profesionální sport

Komise školská, pro výchovu a vzdělávání

Komise sociálních věcí

Komise pro zdravotnictví

Zatím nebyl vložen žádný zápis

Komise historická a letopisecká

Komise rozvoje a výstavby města

Komise dopravní

Komise životního prostředí

Komise pro občanské záležitosti

Bezpečnost a prevence kriminality

Komise pro cestovní ruch a partnerská města

Komise Zdravého města a místní Agendy 21