Aktuality z MAP II

Sběr investičních záměrů

I v novém programovém období 2021 – 2027 bude podmínkou pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP (SR MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení. 

Nové formuláře pro investiční záměry na programové období 2021 – 2027 jsou rozděleny dle žadatele. Zvolte prosím formulář dle žadatele (1. mateřská škola, 2. základní škola, 3. neformální a zájmové vzdělávání a celoživotní učení).

SR MAP-investice 21+_web mateřské školy.xlsx

SR MAP-investice 21+_web základní školy.xlsx

SR MAP-investice 21+_web formální a zájmové vzdělávání.xlsx

V případě, že požadujete provést úpravu v rámci stávajících investičních záměrů využijte formulář pro programové období 2014 – 2020.  Investicni_zamery_MAPII.xls

Nové a upravené investiční záměry se všemi požadovanými údaji (viz tabulky) zašlete na adresu: iva.rousarova@chrudim-city.cz

Zároveň je nutné zaslat nebo předat originál dokumentu se souhlasem zřizovatele a jeho podpisem na adresu MAP II v ORP Chrudim, Iva Roušarová, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim.