Uskutečněné akce

Informace k uskutečněným akcím

Od ledna do května 2022 se uskutečnilo celkem 132 implementačních aktivit, kterých se zúčastnilo celkem 5 390 osob, z toho 4 431 dětí, 482 pedagogů a 477 rodičů.

Fotografie z těchto akcí naleznete ve fotogalerii na FB MAP II:

https://www.facebook.com/MAP2ORPChrudim/photos/?ref=page_internal

4.1 Povolání pro život – ZŠ Heřmanův Městec, ZŠ Třemošnice, ZŠ Nasavrky

4.2 Mobilní technohrátky pro MŠ a ZŠ – ZŠ Luže, MŠ Luže, MŠ Svatopluka Čecha Chrudim, MŠ Načešice, MŠ Skuteč, MŠ Chrudim, Na Valech

4.3 Podpora přechodu mezi stupni vzdělávání – MŠ Chrudim Víta Nejedlého + ZUŠ Chrudim

4.4 Podpora přírodovědného vzdělávání a environmentálního přístupu – Bajky v zahradách – MŠ a ZŠ Na Rovině, ZŠ Bojanov, MŠ Víta Nejedlého, ZŠ Chrudim U Stadionu 756, ZŠ Chrudim Dr. Peška, ZŠ Chrudim Školní náměstí, Speciální ZŠ Chrudim, ZŠ Bohemia Chrudim, ZŠ Chrudim, Školní náměstí, ZUŠ Chrudim, MŠ Chrudim Strojařů, MŠ Licibořice, MŠ Chrudim, Svatopluka Čecha, ZŠ Zaječice, MŠ Bylany, ZŠ Nasavrky, ZŠ a MŠ Lukavice, ZŠ a MŠ Stolany, ZŠ Chrudim, Dr. Malíka 958

4.6 Vzdělávací a informační akce – ZŠ Chrudim, Školní náměstí, ZŠ Chrudim, Dr. Peška, ZŠ a MŠ Rosice, ZŠ a MŠ Proseč, ZŠ Luže, ZŠ Nasavrky, ZŠ Chrast, ZŠ a MŠ Proseč, ZŠ a MŠ Horní Bradlo, ZŠ a MŠ Prosetín, ZŠ Prachovice, ZŠ Heřmanův Městec, MŠ Víta Nejedlého, ZUŠ Chrudim, ZUŠ Heřmanův Městec, ZUŠ Skuteč

2.14 Spolupráce a zapojení rodičů – MŠ Víta Nejedlého Chrudim

Seznam akcí

Kurz přežití ve světě financí – workshop
Pod vedením zkušených lektorů ze světa financí si děti ze ZŠ Chrudim, Školní náměstí zkusily v jednom dni žít jako dospělí. Naučily se sestavit osobní a rodinný rozpočet s osvětou, jak je důležité uvažovat nad příjmy a hlavně výdaji.

Kurz přežití ve světě financí – workshop
Pod vedením zkušených lektorů ze světa financí si děti ze ZŠ Chrudim, Školní náměstí zkusily v jednom dni žít jako dospělí. Naučily se sestavit osobní a rodinný rozpočet s osvětou, jak je důležité uvažovat nad příjmy a hlavně výdaji.

Exkurze v Železných horách
1.2.2022 se žáci ze ZŠ Na rovině v Chrudimi proškolili v problematice historie těžby a využívání nerostního bohatství v Železných horách. Vzdělávací akce proběhla formou autobusové exkurze po následujících lokalitách: Chvaletice, Litošice, Horní Raškovice, Rabštejnská Lhota. (exkurze spadá do implementační aktivity projektu 4.4. Podpora přírodovědného vzdělávání a environmentálního přístupu.)
Jednání Řídicího výboru MAP II v ORP Chrudim
Dne 24.1. 2022 proběhlo jednání Řídicího výboru MAP II v ORP Chrudim, vzhledem k epidemii on-line formou. Následně členové hlasovali formou per rollam o usneseních zahrnujících například schválení sebehodnotící zprávy, ročního akčního plánu a zařazení nových investičních záměrů do Strategického rámce. Další důležitou informací je, že na základě souhlasu poskytovatele podpory byla realizace projektu prodloužena do 31.8.2022. Bude tak možné dokončit zejména ty aktivity, které protiepidemická opatření během realizace projektu omezila.

Mobilní technohrátky
I za zpřísněných podmínek proběhla první prosincový týden aktivita Mobilní technohrátky. Tentokrát se lektoři Univerzity Pardubice vypravili do Mateřské školy Na Valech v Chrudimi.
Poslední podzimní akce v rámci Mobilních technohrátek
I o Mobilní technohrátky je velký zájem, tentokrát se tým lektoru z Univerzity Pardubice vydal do MŠ Svatopluka Čecha v Chrudimi. Pro děti bylo setkání s chemií plné nových objevu a poznání.
Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény
Se zhoršující se situací spojenou s pandemií a protipandemickými opatřeními se řada tříd či škol ocitá v karanténě a opět přichází na řadu distanční výuka. Česká školní inspekce vydala Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény, které je dostupné na tomto odkazu: 
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Desatero-pro-efektivni-distancni-vyuku-v-dobe-kara
Sborník stanovisek z oblasti školství
V červnu 2021 vydal Ombudsman sborník stanovisek z oblasti školství. Jsou ze informace využitelné i v MAPech.
Výběr z posuzovaných oblastí:
– přijímání dětí do MŠ /ZŠ (kritéria)
– školní stravování (dietní strava x veganská apod.)
– řešení šikany ze strany ČŠI, role zřizovatel atd.
Sborník je možné si stáhnout na adrese:
https://www.ochrance.cz/aktualne/sbornik…