Aktuality z MAP III

Sběr investičních záměrů

V programovém období 2021 – 2027 je podmínkou pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP (SR MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení.
Formuláře pro investiční záměry na programové období 2021 – 2027 jsou rozděleny dle žadatele. Zvolte prosím formulář dle žadatele (1. mateřská škola, 2. základní škola, 3. neformální a zájmové vzdělávání a celoživotní učení).

V případě, že požadujete provést úpravu v rámci stávajících investičních záměrů využijte formulář pro programové období 2021 – 2027.

Nové a upravené investiční záměry se všemi požadovanými údaji (viz tabulky) zašlete na e-mailovou adresu v následujícím kontaktu:

Iva Roušarová

Projekt Zdravé město a MA21

referent

MAP III v ORP Chrudim


469 657 209 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 334

Patro: 3

Budova: Resselovo náměstí 77

Zároveň je nutné zaslat nebo předat originál dokumentu se souhlasem zřizovatele a jeho podpisem na adresu:

Město Chrudim, Iva Roušarová, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim.