Aktuality z MAP III

Článek MAP III – ukončení projektu

Město Chrudim ve spolupráci s místními akčními skupinami a dalšími zástupci z území realizuje v ORP Chrudim projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) již od roku 2016.

V současné době běží jeho 3. pokračování (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023045), které bude ukončeno v listopadu 2023 a na něž se dále opět naváže tak, aby bylo kontinuálně zajištěno společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb. Je tak podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ORP Chrudim.

Sběr investičních záměrů

V programovém období 2021 – 2027 je podmínkou pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP (SR MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení.
Formuláře pro investiční záměry na programové období 2021 – 2027 jsou rozděleny dle žadatele. Zvolte prosím formulář dle žadatele (1. mateřská škola, 2. základní škola, 3. neformální a zájmové vzdělávání a celoživotní učení).

V případě, že požadujete provést úpravu v rámci stávajících investičních záměrů využijte formulář pro programové období 2021 – 2027.

Nové a upravené investiční záměry se všemi požadovanými údaji (viz tabulky) zašlete na e-mailovou adresu v následujícím kontaktu:

Iva Roušarová

Projekt Zdravé město a MA21

referent

MAP IV v ORP Chrudim


469 657 209 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 334

Patro: 3

Budova: Resselovo náměstí 77

Zároveň je nutné zaslat nebo předat originál dokumentu se souhlasem zřizovatele a jeho podpisem na adresu:

Město Chrudim, Iva Roušarová, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim.