Oddělení územního plánování

Zprávy z oddělení

Působnost

 • plní funkci úřadu územního plánování pro správní obvod města Chrudim jako obce s rozšířenou působností
 • pořizuje územní plán a regulační plán a jejich změny pro město Chrudim
 • pořizuje územně plánovací podklady
 • pořizuje územní plán, regulační plán a jejich změny na žádost obce ve svém správním obvodu
 • zpracovává zadání územní studie, schvaluje její využitelnost a podává návrh na vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování v souladu s § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vydává územní plánovací informace v rámci své působnosti
 • pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a v rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů
 • vykonává další činnosti v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ing. Alena Stará

Oddělení územního plánování

vedoucí oddělení

územní plán Chrudim


469 657 475 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Bc. Zdeněk Havlík

Oddělení územního plánování

referent

územní plány obcí


469 657 473 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ing. Hana Kovandová

Oddělení územního plánování

referent

územní plány obcí


469 657 474 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

David Petráň, DiS.

Oddělení územního plánování

referent

ÚAP, územní plán Proseč


469 657 476 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 312

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Ing. Petr Doseděl

Oddělení územního plánování

referent

územní plány obcí


469 657 478 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 2 a 3