On-line mapový plán obce

Platná dokumentace

Územně plánovací dokumentace

Územní studie

Projednávaná dokumentace

  • Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Sobětuchy včetně pokynů pro zpracování Návrhu změny č. 1 ÚP Sobětuchy

    Projednání Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Sobětuchy včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Sobětuchy.   Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Sobětuchy (dále jen ÚP), včetně pokynů pro zpracování změny č. 1 ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru územního plánování a reg. rozvoje, odd. územního plánování Městského úřadu v Chrudimi a na Obecním úřadě v Sobětuchách.   Návrh zprávy o uplatňování územního plánu včetně pokynů pro zpracování změny ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí na internetové adrese www.chrudim.eu (v sekci Ostatní > Portál územního plánování > Územní plány > Sobětuchy)   od 4. 4. 2024 do 6. 5. 2024.   Do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Připomínky je možné uplatnit na adrese: Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická 67, 537 16 Chrudim.
    Datum společného projednání: 4. 4. 2024 -6. 5. 2024
    Lhůta pro podání připomínek: 6. 5. 2024

Kontakt a nahlížení do dokumentace

Bc. Zdeněk Havlík

Oddělení územního plánování

referent

Územní plány obcí: Bor u Skutče, Dolní Bezděkov, Dřenice, Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hroubovice, Kostelec u Heřmanova Městce, Křižanovice, Lozice, Luže, Mladoňovice, Morašice, Nabočany, Nasavrky, Perálec, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Řestoky, Rozhovice, Skuteč, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Třibřichy, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec, Zderaz, Žumberk


469 657 473 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Adresa: Pardubická 67
Patro: 3
Kancelář č. : 401