Informace poskytnuté na základě žádosti - Archiv

Odpovědi na dotazy jsou členěny následovně:

  • Rok = Komprimovaná složka ve formátu ZIP => Odpovědi na dotaz dle datumu