Oddělení sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD)

Působnost

 • OSPOD ve spolupráci s Okresním soudem Chrudim uplatňuje rámci kolizního opatrovnictví Cochemský model
 • spolupracuje s oddělením soc. prevence a pomoci, policií ČR, lékaři, soudy, poskytovateli soc. služeb, školskými zařízeními, obcemi apod.
 • spolupracuje s lokálním síťařem ORP Chrudim
 • PÉČE O DÍTĚ A RODINU (terénní pracovník) – rozvod rodičů, úprava styku dětí s rodiči, výživné, zanedbávání dětí,…
  • zastupuje děti v případech, kdy je nemohou zastoupit jejich rodiče (kolizní opatrovnictví) – především v případech určení péče a výživy nezletilých dětí, úpravy poměrů dětí před a po rozvodu rodičů, změny výchovného prostředí, určení styku, apod.
  • řeší problematiku nedostatečné péče o děti
  • řeší problematiku dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných
  • navštěvuje děti, které byly umístěny ve školských zařízeních pro výkon ústavní péče, kde pravidelně sledují dodržování jejich práv, pomáhá při uspořádání rodinných poměrů, aby se mohlo dítě vrátit zpět do rodiny
  • zajišťuje neodkladné úkony v případě, ocitne-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy.
 • NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE – osvojení, pěstounská péče, přechodná pěstounská péče, poručenství
  • vyhledává děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče
  • vyhledává osoby vhodné stát se osvojiteli či pěstouny
  • přijímá a následně zpracovává žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli a pěstouny
  • pravidelně sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů,
  • zajišťuje výkon funkce opatrovníka nebo poručníka nezletilých dětí
 • SOCIÁLNÍ KURATELA PRO MLÁDEŽ (Kurátor) – výchovné problémy, trestná činnost dětí a mládeže
  • řeší problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného, a mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, případně kteří se dopustili přestupku
  • v rámci trestního řízení ve věcech nezletilých a mladistvých pachatelů trestné činnosti spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy pro mládež) zejména při poskytování součinnosti při jednotlivých úkonech a dále při zjišťování poměrů mladistvé či nezletilé osoby,
  • účastní se hlavního soudního líčení v trestních věcech mladistvých a nezletilých v pozici účastníka řízení s právem podávat soudu návrhy a opravné prostředky
  • v rámci zákonných kompetencí řeší problematiku dětí a mladistvých s opakovanými výchovnými problémy závažnějšího charakteru, při čemž úzce spolupracují se školami, zájmovými organizacemi, občanskými sdruženími, úřady práce, probační a mediační službou atp.,
  • navštěvuje děti, které byly umístěny ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, případně ve věznicích, kde pravidelně sledují dodržování jejich práv, pomáhá při uspořádání rodinných poměrů, aby se mohlo dítě vrátit zpět do rodiny
 • TÝRANÉ A ZNEUŽÍVANÉ DÍTĚ – syndrom CAN

OSPOD

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

společný kontakt


zobrazit e-mail

Mgr. Marie Adamcová

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

vedoucí oddělení

opatrovnictví, sociální právní ochrana


469 657 570 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 221

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Bc. Jan Dobšíček

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

kurátor pro mládež


469 657 563 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 108

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 53

Lenka Halinárová, DiS.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

náhradní rodinná péče


469 657 564 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 109

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 53

Mgr. Václava Kopecká

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

opatrovnictví, soc. právní ochrana


469 657 566 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 222

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Martina Kučerová, DiS.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

opatrovnictví, soc. právní ochrana


469 657 591 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 221

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Mgr. Luboš Kysela

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

kurátor pro mládež


469 657 587 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 108

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 53

Mgr. Karolína Madajová

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

kurátorka pro mládež


469 657 577 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 111

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 53

Mgr. Bc. Kristýna Michálková

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

opatrovnictví, soc. právní ochrana


469 657 579 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 225

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Mgr. Alena Muchová

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

opatrovnictví, soc. právní ochrana


469 657 585 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 224

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Mgr. Markéta Nováková

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

náhradní rodinná péče


469 657 589 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 204

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Ing. Mgr. Jana Palatášová

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

náhradní rodinná péče


469 657 561 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 206

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Bc. Dita Pečinková

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

opatrovnictví, soc. právní ochrana


469 657 576 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 203

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Mgr. Markéta Pilná

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

opatrovnictví, soc. právní ochrana


469 657 583 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 203

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Bc. Eva Pokorná

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

náhradní rodinná péče


469 657 588 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 205

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Mgr. Helena Polanská

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

náhradní rodinná péče


469 657 578 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 207

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Mgr. Taťána Štumpfová

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

opatrovnictví, soc. právní ochrana


469 657 574 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 226

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Bc. Radka Štursová

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

opatrovnictví, soc. právní ochrana


469 657 568 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 226

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Bc. Martina Teplá

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

opatrovnictví, soc. právní ochrana


469 657 562 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 222

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Mgr. Kristina Tomášková

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Referent

opatrovnictví, soc. právní ochrana


469 657 575 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 225

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 53 , patro 1 i 2