Standardy SPO

MAPA PLNĚNÍ

Pracovníci OSPOD se řídí při výkonu sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality SPO. Veškeré podrobné pracovní postupy jsou k dispozici k nahlédnutí u vedoucí oddělení a vedoucí odboru. Zde je zveřejněn přehled těchto materiálů.

Místní a časová dostupnost – standard č. 1
Kritérium Označení přílohy a název přílohy, WEBOVÝ odkaz
KRITÉRIUM 1A P1
P2
Mapa ORP Chrudim
Rozdělení obcí dle působnosti jednotlivých pracovníků OSPOD
KRITÉRIUM 1BP3
O1
P4
Organizační řád Městského úřadu Chrudim
Síť pomoci a podpory na Chrudimsku – SPONA – https://spona.chrudim-city.cz/
Zásady pracovní pohotovosti pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany Městského úřadu Chrudim
Prostředí a podmínky – standard č. 2
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 2A  
KRITÉRIUM 2BP5Směrnice o používání silničních motorových vozidel a organizace autoprovozu
KRITÉRIUM 2CP6Směrnice o nakládání s majetkem města Chrudim
KRITÉRIUM 2D  
Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí – standard č. 3
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 3AO2Web OSPOD Chrudim – www.chrudim.eu/oddeleni/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti-ospod
KRITÉRIUM 3BP7
P8
O1
O3
Leták s informacemi o výkonu orgánu SPOD – včetně příloh a), b), c), d)
Informace pro klienty OSPOD Chrudim
Síť pomoci a podpory na Chrudimsku – SPONA – https://spona.chrudim-city.cz/
Kontakty OSPOD – https://www.chrudim.eu/kontakty/#oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti-ospod
Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí – standard č. 4
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 4AP9
P3
Organizační struktura OSPOD Chrudim
Organizační řád Městského úřadu Chrudim
KRITÉRIUM 4BO4
P10
Sociodemografická analýza – mapy rozložení ohrožených dětí a rodin v ČR – SocioFaktor pro MPSV, 2014 – https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Analyza_rodina_2.pdf/bbd2ad5c-cca8-a2d4-5bd6-05a4d69bf83c
Náročnost výkonu SPO v jednotlivých lokalitách
KRITÉRIUM 4CP11Povinnosti a oprávnění pracovníků OSPOD
Přijímání a zaškolování – standard č. 5
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 5A  
KRITÉRIUM 5BP12
P13
Pracovní řád Městského úřadu Chrudim
Pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků
KRITÉRIUM 5C  
KRITÉRIUM 5DP13Pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků
KRITÉRIUM 5EP14
P15
P16
P17
Prohlášení o zachování mlčenlivosti
Školení stážistů/praktikantů – PO a BOZP
Hodnotící dotazník pro stážisty a praktikanty
Hodnocení odborné praxe/stáže
Profesní rozvoj zaměstnanců – standard č. 6
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 6AP18
P19
Zásady pro hodnocení pracovníků SPOD
Záznam o provedeném hodnocení pracovníka OSPOD MěÚ Chrudim
KRITÉRIUM 6BP20Individuální vzdělávací plán pracovníka OSPOD MěÚ Chrudim
KRITÉRIUM 6CP21
P22
Přihláška na školení
Pravidla pro odměňování zaměstnanců úřadu
KRITÉRIUM 6D  
Prevence – standard č. 7
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 7A  
KRITÉRIUM 7BO1Síť pomoci a podpory na Chrudimsku – SPONA – https://spona.chrudim-city.cz/
Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu – standard č. 8
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 8AP23
P24
P25
Posouzení naléhavosti případu
Postup pracovníků OSPOD Chrudim při přijetí oznámení případu
Postup pracovníků OSPOD Chrudim při přijetí oznámení případu – graficky
KRITÉRIUM 8BP23Posouzení naléhavosti případu
KRITÉRIUM 8CP26Kompetence koordinátora případu
KRITÉRIUM 8D  
Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte – standard č. 9
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 9A  
KRITÉRIUM 9BP8
P7
P27
Informace pro klienty OSPOD Chrudim
Leták s informacemi o výkonu orgánu SPOD – včetně příloh a), b), c), d)
Seznam externistů pro komunikaci s klienty se specifickými potřebami
KRITÉRIUM 9CP28
P29
P30
Postup při vyhodnocování situace dítěte OSPOD Chrudim
Záznam o základním vyhodnocení situace dítěte
Záznam o podrobném vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny + IPOD
KRITÉRIUM 9D  
Kontrola případu – standard č. 10
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 10AP31Formulář záznamu z kontroly
Rizikové a nouzové situace – standard č. 11
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 11AP32
P33
P34
P35
Požární evakuační plán
Organizace zabezpečení požární ochrany
Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Postup pracovníků OSPOD v rizikových a nouzových situacích
Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí – standard č. 12
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 12A P36Spisový řád Městského úřadu Chrudim a Městské policie Chrudim
KRITÉRIUM 12BP41 Systém zpracování a ochrany osobních údajů
Vyřizování a podávání stížností – standard č. 13
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 13AP37Směrnice pro přijímání a vyřizování stížností a petic
KRITÉRIUM 13BP38
P8
Postup při vyřizování stížností
Informace pro klienty OSPOD Chrudim
Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty – standard č. 14
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 14A O5
O1
O6
P39
P40
Registr poskytovatelů sociálních služeb – https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
Síť pomoci a podpory na Chrudimsku – SPONA – https://spona.chrudim-city.cz/
Okresní soud Chrudim – Cochemská praxe – https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/ruzne?clanek=cochemska-praxe
Karty obcí ORP Chrudim
Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit aneb Síť pomoci a podpory na území obce s rozšířenou působností Chrudim
KRITÉRIUM 14B 
Dohoda o výkonu pěstounské péče – standard č. 15
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 15A P2Rozdělení obcí dle působnosti jednotlivých pracovníků OSPOD
KRITÉRIUM 15B 
KRITÉRIUM 15C 
KRITÉRIUM 15D P42Následný vzdělávací plán
Předávání informací v rámci výkonu pěstounské péče – standard č. 16
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 16A 
KRITÉRIUM 16B 
KRITÉRIUM 16C 
Změna situace – standard č. 17
KritériumOznačení přílohy a název přílohy, odkaz
KRITÉRIUM 17A